Welkom op de vernieuwde website, Er zijn nog een paar kleine probleempjes die moet worden opgelost. 

Gemeente Teylingen

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Sinds 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar doet u een melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap. U kunt de melding persoonlijk (of schriftelijk) doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de trouw- of partnerschapsgemeente. U hoeft dus niet meer in de woonplaats van een van beide partners in ondertrouw te gaan.

Hoe doet u een melding?

Als u een afspraak wilt maken voor een melding van uw huwelijk/ geregistreerd partnerschap vragen wij u om contact op te nemen met het team burgerzaken: telefoonnummer 14 0252

Huwelijk door eigen “Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand”

Incidentele babsen worden toegelaten tot het voltrekken van huwelijken onder de volgende voorwaarden: Er bestaat een sociale binding van het bruidspaar met de gemeente Teylingen. Deze sociale binding wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn als:

Bruid of bruidegom woonachtig is in Teylingen;

Bruid of bruidegom gedurende de voorafgaande 10 jaren tenminste 6 jaar onafgebroken in (een van de kernen van) Teylingen heeft gewoond;

De ouder(s) van bruid of bruidegom in Teylingen wo(o)n(t)en.

Tegenover het incidenteel voltrekken van een dergelijk huwelijk staat geen financiële vergoeding voor de “Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand”, Het verzoek dient minimaal drie maanden voor het huwelijk schriftelijk ingediend te worden.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap.

Trouwlocatie: 
Trouwen of geregistreerd partnerschap
Onze trouwambtnaren
Overige kosten