De Molen van Sassenheim

Regentesseplein Den Haag

Natuurstenen obelisk,

geplaatst op een verhoging in het midden van een plantsoen dat oorspronkelijk omgeven werd door een smeedijzeren sierhek.

De obelisk is onthuld op 23 september 1905 ter ere van de koningin-moeder Emma die van 1890-1898 als regentes optrad voor haar dochter Wilhelmina. De op een uitzwenkende voet geplaatste obelisk is vervaardigd van graniet en zandsteen door A.W.M. Ode en A.F. Gips. Zij is versierd met gebeeldhouwde festoenen met linten en bezit aan de voorzijde een portretbuste en profil in brons, voorstellend koningin Emma, en een gebeeldhouwd allegorisch vrouwenbeeld.

Gedenkteken van algemeen belang voor de gemeente Den Haag wegens de kunsthistorische, geschiedkundige en stedenbouwkundige waarde. Kunsthistorische waarde bezit het monument als specimen van beeldhouwkunst uit het begin van de 20ste eeuw. Zijn geschiedkundige waarde ontleent het aan zijn functie als gedenkteken voor de koningin-regentes Emma, dat tevens de verbondenheid van de residentie met het koninklijk huis tot uitdrukking brengt. Stedenbouwkundig is het monument van belang wegens zijn situering op een plein waarop verscheidene belangrijke lanen en straten uitkomen en dat onderdeel is van de laat-lgde-eeuwse stadsuitleg naar ontwerp van ir. Lindo.

Het smeedijzeren sierhek staat rondom de molen van Sassenheim.

Monument Regentesseplein Den Haag.

Herkomst/bron: www.monumentenzorgdenhaag.nl